Negocio asociado.

Nova Era
Café - Tapería.

Especialidade en tapas, bocadillos, amburguesas...

Comedor independente. 

Terraza.

Wifi.

Volver