Negocio asociado.

Talleres Áncora
Produtos.-

Motores mariños

  • Baudouin
  • MWM

Motores industriales

Grupos electróxenos

Redutoras

Produtos de ocasión

 

Servizos.-

Instalación e reparación de motores mariños

Instalación e reparación de grúas hidráulicas

Instalación e reparación de maquinllas e haladores

Instalación e reparación de sistemas hidráulicos

Instalación mecánica e eléctrica de embarcacións de traballo  e recreo

Presupostos de embarcacións totalmente equipadas

Volver